Jadwal Ujian SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2021/2022

Tahun Akademik
Semester
Jenis Ujian

Senin, 25 Oktober 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Al-Madkhal fi al-Nahwi A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Al-Madkhal fi al-Nahwi B Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Al-Madkhal fi al-Nahwi C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Al-Madkhal fi al-Nahwi D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Bahasa Indonesia A Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Bahasa Indonesia B Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Bahasa Indonesia C Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Bahasa Indonesia D Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
9. 10:30 s.d 12:30 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
10. 10:30 s.d 12:30 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
11. 10:30 s.d 12:30 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi C Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
12. 10:30 s.d 12:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
13. 12:00 s.d 13:00 Ruang Kuliah (FA-105) I'jaz al-Qur'an B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) I'jaz al-Qur'an A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) I'jaz al-Qur'an C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) I'jaz al-Qur'an D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
17. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-407) Filsafat Ilmu A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
18. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu al-Lughah A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
19. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu al-Lughah B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
20. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu al-Lughah C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
21. 14:15 s.d 16:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu al-Lughah D Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)

Selasa, 26 Oktober 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Ma'ani A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Ma'ani B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Ma'ani C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Ma'ani D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Metodologi Penelitian A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Metodologi Penelitian B Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Metodologi Penelitian C Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Metodologi Penelitian D Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
9. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-412) Metode Penelitian Bahasa A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
10. 10:30 s.d 12:30 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Sharaf A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
11. 10:30 s.d 12:30 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Sharaf B Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
12. 10:30 s.d 12:30 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Sharaf C Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
13. 10:30 s.d 12:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Sharaf D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu al-Ma'ajim wa al-Musthalahat A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu al-Ma'ajim wa al-Musthalahat B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu al-Ma'ajim wa al-Musthalahat C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu al-Ma'ajim wa al-Musthalahat D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
18. 14:14 s.d 15:14 Ruang Kuliah (FA-412) Sosiolinguistik A Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
19. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-104) Bahasa Indonesia A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
20. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-105) Bahasa Indonesia B Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
21. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-106) Bahasa Indonesia C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
22. 14:15 s.d 16:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Bahasa Indonesia D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)

Rabu, 27 Oktober 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Bahasa Inggris A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Stilistika A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Stilistika B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Bahasa Inggris B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Stilistika C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
6. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Editing Tarjamah II A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
7. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Stilistika D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Bahasa Inggris D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
9. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-104) Insya' Muwajjah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
10. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-105) Insya' Muwajjah B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-106) Insya' Muwajjah C Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Insya' Muwajjah D Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Maqru' al-Islamiy ('Ilmi) A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Maqru' al-Islamiy ('Ilmi) B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Maqru' al-Islamiy ('Ilmi) C Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Maqru' al-Islamiy ('Ilmi) D Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
17. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-104) Budaya Arab A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
18. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-105) Budaya Arab B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
19. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-106) Budaya Arab C Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
20. 14:15 s.d 16:15 Ruang Kuliah (FA-412) Insya' Muwajjah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
21. 14:15 s.d 16:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Budaya Arab D Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
22. 19:15 s.d 20:15 Ruang Kuliah (FA-106) Bahasa Inggris C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)

Kamis, 28 Oktober 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Pancasila A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.#198808212020121002
(19650717 199403 1 002)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Pancasila B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.#199105092020122008
(19660919 199403 1 003)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Pancasila A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Pancasila C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.#199105092020122008
(19660919 199403 1 003)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Pancasila D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.#198808212020121002
(19650717 199403 1 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Teori Sastra (Makro) A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Teori Sastra (Makro) B Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Teori Sastra (Makro) C Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Teori Sastra (Makro) D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) B Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) C Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Muhadatsah A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag#199104062019031017
(19520921 198403 1 001)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Muhadatsah B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag#199104062019031017
(19520921 198403 1 001)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Muhadatsah C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.#199104062019031017
(19540712 198203 1 010)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Muhadatsah D Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.#199104062019031017
(19540712 198203 1 010)
18. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Dramaturgi A Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
19. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Dramaturgi B Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
20. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Dramaturgi C Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Dramaturgi D Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)

Jumat, 29 Oktober 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Hiwar A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Hiwar A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Hiwar B Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Hiwar C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Hiwar D Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
6. 09:15 s.d 10:45 Ruang Kuliah (FA-104) Terjemah Arab - Indonesia A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
7. 09:15 s.d 10:45 Ruang Kuliah (FA-105) Terjemah Arab - Indonesia B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
8. 09:15 s.d 10:45 Ruang Kuliah (FA-106) Terjemah Arab - Indonesia C Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
9. 09:15 s.d 10:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Terjemah Arab - Indonesia D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
10. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Nahwu (Mansubat) A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
11. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Nahwu (Mansubat) B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
12. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Nahwu (Mansubat) C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Nahwu (Mansubat) A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Nahwu (Mansubat) D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
15. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Filologi A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
16. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Filologi B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
17. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Filologi C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
18. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Filologi D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)

Senin, 1 November 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Islam dan Sains A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#197801022009011001
(19761203 200003 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Islam dan Sains B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#197801022009011001
(19761203 200003 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Islam dan Sains C Drs. Musthofa, M.A.#197801022009011001
(19661130 199303 1 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Islam dan Sains D Drs. Musthofa, M.A.#198808212020121002
(19661130 199303 1 002)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Fiqhu al-Lughah A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Fiqhu al-Lughah B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Fiqhu al-Lughah C Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-304) Fiqhu al-Lughah A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-306)
Ruang Kuliah (FA-305)
Fiqhu al-Lughah C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-307) Fiqhu al-Lughah B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
11. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fiqhu al-Lughah D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Masmu' A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Masmu' B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
14. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Masmu' C Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
15. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Masmu' D Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Qowaidul Imla' wa Al-Khath A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Qowaidul Imla' wa Al-Khath B Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Qowaidul Imla' wa Al-Khath C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-403) Studi Tokoh Bahasa Arab A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
20. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-405) Studi Tokoh Bahasa Arab B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
21. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Qowaidul Imla' wa Al-Khath D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
22. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Ulumul Qur'an A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
23. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Ulumul Qur'an B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
24. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Ulumul Qur'an C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
25. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-304) Kaligrafi Arab (Al-Khath) A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
26. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-305) Kaligrafi Arab (Al-Khath) B Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
27. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ulumul Qur'an D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)