Jadwal Ujian SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2017/2018

Tahun Akademik
Semester
Jenis Ujian

Senin, 23 Oktober 2017

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Al-Madkhal fi al-Nahwiy A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Al-Madkhal fi al-Nahwiy B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Bayan C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Al-Madkhal fi al-Nahwiy C Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-311) Sharf I A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
6. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Al-Madkhal fi al-Nahwiy D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Akhlak dan Tasawuf A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Akhlak dan Tasawuf B Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Akhlak dan Tasawuf C Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-311) Tauhid A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
11. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Akhlak dan Tasawuf D Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah Cadangan (FA-410)
Ruang Kuliah (FA-409)
Bahasa Inggris II A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Tarikh Al-Adab Al-Arabi II A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
14. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Tarikh Al-Adab Al-Arabi II B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
15. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Tarikh Al-Adab Al-Arabi II C Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
16. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Tarikh Al-Adab Al-Arabi II D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) At-Tadawuliyyah (Pragmatik) A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) At-Tadawuliyyah (Pragmatik) B Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) At-Tadawuliyyah (Pragmatik) C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
20. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-405) Ilmu Ma'ani A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
21. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-406) Ilmu Ma'ani B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
22. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-407) Ilmu Ma'ani C Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
23. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-408) Ilmu Ma'ani D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
24. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-412) Balaghah I A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
25. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) At-Tadawuliyyah (Pragmatik) D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
26. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Hiwar A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
27. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Hiwar B Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
28. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Hiwar C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
29. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Hiwar D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)

Selasa, 24 Oktober 2017

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Bayan A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Bayan B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Bayan D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
4. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Balaghah III A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Balaghah III B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Balaghah III C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah Cadangan (FA-410) Ilm Al-Lughah Al-'amm A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Balaghah III D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
9. 10:30 s.d 11:30 Lab. Bahasa (FA-309) Fahm Al-Masmu' III A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
10. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-104) Al-Qur'an dan Hadis A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-105) Al-Qur'an dan Hadis B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-106) Al-Qur'an dan Hadis C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
13. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Al-Qur'an dan Hadis D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
14. 10:30 s.d 11:45 Ruang Kuliah (FA-311) Al-Qur'an/Al-Hadits A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Editing Tarjamah II A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Editing Tarjamah II B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Editing Tarjamah II C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-412) Nahwu II A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Editing Tarjamah II D Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
20. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-412) Metodologi Penelitian A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Sharaf A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
22. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Sharaf B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
23. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Sharaf C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
24. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Sharaf D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)

Rabu, 25 Oktober 2017

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Filsafat Ilmu B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Filsafat Ilmu C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Kitabah III A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Filsafat Ilmu D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
5. 09:00 s.d 10:00 Ruang Kuliah (FA-104) Filsafat Ilmu A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Bahasa Inggris A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Bahasa Inggris B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Bahasa Inggris C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-308) Bahasa Arab A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Bahasa Inggris D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu al-Lughah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu al-Lughah B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu al-Lughah C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
14. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu al-Lughah D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Maqru' al-Islamiy A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Maqru' al-Islamiy B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Maqru' al-Islamiy C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-412) Pengantar Ilmu Budaya A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Maqru' al-Islamiy D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
20. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
21. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
22. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
23. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-412) Qira'ah III A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
24. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)

Kamis, 26 Oktober 2017

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Pancasila A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Pancasila B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Pancasila C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-311) Pancasila A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Ta'bir Syafawi III A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
6. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Pancasila D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Ilm Al-Uslub A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Ilm Al-Uslub B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Ilm Al-Uslub C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-412) Kitabah I A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
11. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilm Al-Uslub D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-412) Tarjamah Arab-Indonesia I A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Insya' Muwajjah A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
14. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Insya' Muwajjah B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
15. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Insya' Muwajjah C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
16. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Insya' Muwajjah D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Kaligrafi Arab A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-311) Kaligrafi Arab B Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-412) Qira'ah I A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
20. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-412) Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Guru Besar BSA (FA-103) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
22. 14:15 s.d 15:45 Ruang Guru Besar BSA (FA-103) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
23. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) C Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
24. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Sejarah Sastra Arab (Klasik ) D Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)

Jumat, 27 Oktober 2017

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Metode Penelitian Bahasa A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Metode Penelitian Bahasa B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Metode Penelitian Bahasa C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Ta'bir Syafawi I A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Metode Penelitian Bahasa D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Muhadatsah A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Muhadatsah B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Muhadatsah C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Muhadatsah D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
10. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Studi Dunia Arab A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
11. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Studi Dunia Arab B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
12. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Studi Dunia Arab C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Studi Dunia Arab D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
14. 14:15 s.d 15:15 Lab. Bahasa (FA-309) Fahm Al-Masmu' I A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
15. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Masmu' C Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
16. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Masmu' D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
17. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Masmu' A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
18. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Masmu' B Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)

Senin, 30 Oktober 2017

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Tarjamah Arab-Indonesia III A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Tarjamah Arab-Indonesia III B DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Tarjamah Arab-Indonesia III C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Tarjamah Arab-Indonesia III D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Tarjamah Indonesia-Arab II A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Tarjamah Indonesia-Arab II B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Tarjamah Indonesia-Arab II C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Tarjamah Indonesia-Arab II D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
9. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Teori Dan Aplikasi Sastra I A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Teori Dan Aplikasi Sastra I B Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Teori Dan Aplikasi Sastra I C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Teori Dan Aplikasi Sastra I D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105)
Ruang Kuliah (FA-104)
I'jaz Al-Qur'an A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) I'jaz Al-Qur'an B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
15. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Stilistika Al-Qur'an A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
16. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Stilistika Al-Qur'an B Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)