Jadwal Ujian SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2020/2021

Tahun Akademik
Semester
Jenis Ujian

Senin, 19 April 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Nahwu (Marfu'at) B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Nahwu (Marfu'at) C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-308) Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Nahwu (Marfu'at) D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Maqru' al-Adabiy A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Maqru' al-Adabiy B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Maqru' al-Adabiy C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Maqru' al-Adabiy D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
10. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-409) Bahasa Inggris I A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-412) Fikih dan Usul Fikih A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah Cadangan (FA-410) Fahmul Maqru' al-'Ilmiy A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Kritik Sastra A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
14. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Kritik Sastra B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
15. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Kritik Sastra C Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
16. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Kritik Sastra D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Islam dan Ilmu Sosial Humaniora B Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Islam dan Ilmu Sosial Humaniora C Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-308) Qira'ah II A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
20. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-412) Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
21. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Islam dan Ilmu Sosial Humaniora D Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
22. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-308) Ta'bir Syafawi II A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
23. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-412) Ta'bir Syafawi III A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
24. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Kitabah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
25. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Kitabah B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
26. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Kitabah C Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)

Selasa, 20 April 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Filsafat Ilmu A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Filsafat Ilmu B Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Filsafat Ilmu C Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-409) Filologi A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Editing Tarjamah I A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
6. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah Cadangan (FA-410) Dirasah Taqabuliyyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
7. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Filsafat Ilmu D Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Kewarganegaraan B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Kewarganegaraan C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
11. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-406) Fikih dan Usul Fikih A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
12. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-407) Sosiolinguistik A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
13. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-412) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
14. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Kewarganegaraan D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
15. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Sejarah Sastra Arab (Modern) A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
16. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Sejarah Sastra Arab (Modern) C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
17. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Sejarah Sastra Arab (Modern) D Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Editing Terjemah A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Editing Terjemah B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
20. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Editing Terjemah C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
21. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Editing Terjemah D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)

Rabu, 21 April 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Khitabah A Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Khitabah B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Khitabah C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Khitabah A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Khitabah D Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Badi' A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Badi' B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Badi' C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-412) Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Badi' D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-412) Tarjamah Indonesia-Arab I A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Terjemah Indonesia-Arab A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Terjemah Indonesia-Arab B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
14. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Terjemah Indonesia-Arab C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
15. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Terjemah Indonesia-Arab D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Logika A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Logika A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Logika B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Logika C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.#199104062019031017
(19560703 198503 1 005)
20. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Logika D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.#199104062019031017
(19560703 198503 1 005)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Teori Sastra (Mikro) A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
22. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Teori Sastra (Mikro) B Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
23. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Teori Sastra (Mikro) C Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
24. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Teori Sastra (Mikro) D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)

Kamis, 22 April 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) C Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-412) Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
6. 08:15 s.d 09:15 Ruang Kuliah (FA-106) Pengantar Ilmu Budaya C Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Pengantar Ilmu Budaya A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Pengantar Ilmu Budaya B Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-308) Kaligrafi Arab A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Pengantar Ilmu Budaya D Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-104) Lahjah Arabiyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-105) Lahjah Arabiyah B Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
13. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-106) Lahjah Arabiyah C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag#199104062019031017
(19520921 198403 1 001)
14. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Lahjah Arabiyah D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag#199104062019031017
(19520921 198403 1 001)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Peradaban Islam A Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Peradaban Islam B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Peradaban Islam C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#197801022009011001
(19761203 200003 1 001)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Peradaban Islam D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#197801022009011001
(19761203 200003 1 001)
19. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Jurnalistik A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
20. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Jurnalistik B Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
21. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Jurnalistik C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
22. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Jurnalistik D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)

Jumat, 23 April 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Tauhid A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Tauhid B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Tauhid C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Tarjamah Arab-Indonesia II A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Tauhid D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Metodologi Penelitian Sastra A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Metodologi Penelitian Sastra B Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Metodologi Penelitian Sastra C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-412) Metode Penelitian Sastra A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Metodologi Penelitian Sastra D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
11. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ulumul Hadits A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
12. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ulumul Hadits B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ulumul Hadits C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ulumul Hadits D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
15. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Metodologi Penelitian Bahasa A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
16. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Metodologi Penelitian Bahasa B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
17. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Metodologi Penelitian Bahasa C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
18. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Metodologi Penelitian Bahasa D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)

Senin, 26 April 2021

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Semantik A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Semantik B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Semantik C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Semantik D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
5. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Studi Tokoh Sastra Arab A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
6. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Studi Tokoh Sastra Arab B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
7. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Studi Tokoh Sastra Arab C Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
8. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Studi Tokoh Sastra Arab D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
9. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Tarjamah Fauriyah A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
10. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Tarjamah Fauriyah B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
11. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Tarjamah Fauriyah C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.#197801022009011001
(19680401 199303 1 005)
12. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Tarjamah Fauriyah D Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.#197801022009011001
(19680401 199303 1 005)