Jadwal Ujian SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2017/2018

Tahun Akademik
Semester
Jenis Ujian

Senin, 26 Maret 2018

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Maqru' al-'Ilmiy A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Maqru' al-'Ilmiy B DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Maqru' al-'Ilmiy C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-311) Akhlak dan Tasawuf A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Maqru' al-'Ilmiy D Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Maqru' al-Adabiy A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Maqru' al-Adabiy B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Maqru' al-Adabiy C Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-311) Bahasa Indonesia A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Maqru' al-Adabiy D Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
11. 10:15 s.d 11:15 Ruang Kuliah (FA-104) Fikih dan Usul Fikih A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
12. 10:15 s.d 11:15 Ruang Kuliah (FA-105) Fikih dan Usul Fikih B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
13. 10:15 s.d 11:15 Ruang Kuliah (FA-106) Fikih dan Usul Fikih C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
14. 10:15 s.d 11:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fikih dan Usul Fikih D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
15. 10:30 s.d 11:30 Lab. Bahasa (FA-309) Fahm Al-Masmu' II A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Badi' A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Badi' B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Badi' C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-409) Filologi A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
20. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Badi' D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
21. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Al-Lahjat Al-'arabiyyah A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
22. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Al-Lahjat Al-'arabiyyah B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
23. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Al-Lahjat Al-'arabiyyah C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
24. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Al-Lahjat Al-'arabiyyah D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)

Selasa, 27 Maret 2018

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 07:00 s.d 08:00 Ruang Kuliah (FA-105) Editing Tarjamah I B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Editing Tarjamah I A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Editing Tarjamah I C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Editing Tarjamah I D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Ma'ani A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Ma'ani B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Ma'ani C Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-311)
Ruang Kuliah (FA-308)
Bahasa Inggris I A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Ma'ani D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Kitabah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Kitabah B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Kitabah C Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Kitabah D Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Nahwu (Marfu'at) B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Nahwu (Marfu'at) C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-308) Logika A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Nahwu (Marfu'at) D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
19. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Sejarah Sastra Arab (Modern) A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
20. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Sejarah Sastra Arab (Modern) B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Sejarah Sastra Arab (Modern) C Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
22. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-308) Tarikh Al-Adab Al-Arabi I A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
23. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Sejarah Sastra Arab (Modern) D Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)

Rabu, 28 Maret 2018

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilm Ad-Dalalah (Semantik) A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilm Ad-Dalalah (Semantik) B Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilm Ad-Dalalah (Semantik) C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilm Ad-Dalalah (Semantik) D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Kewarganegaraan B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Kewarganegaraan C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-311) Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Kewarganegaraan D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
10. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-104) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-105) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-106) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
13. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Khitabah A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Khitabah B Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Khitabah C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-311) Kitabah II A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Khitabah D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
19. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Teori Sastra (Mikro) A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
20. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Teori Sastra (Mikro) B Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Teori Sastra (Mikro) C Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
22. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Teori Sastra (Mikro) D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)

Kamis, 29 Maret 2018

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Pengantar Ilmu Budaya A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Pengantar Ilmu Budaya B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Pengantar Ilmu Budaya C Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Pengantar Ilmu Budaya D Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Filsafat Ilmu A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Filsafat Ilmu B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Filsafat Ilmu C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-407) Tarjamah Arab-Indonesia II A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Filsafat Ilmu D Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
10. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-104) Pengantar Studi Islam A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
11. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-105) Pengantar Studi Islam B Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-106) Pengantar Studi Islam C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
13. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-311) Nahwu I A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
14. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Pengantar Studi Islam D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat C DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
19. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
20. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
21. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal C Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
22. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-311) Sharf II A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
23. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal D Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)

Senin, 2 April 2018

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Lahjah Arabiyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Lahjah Arabiyah B Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Lahjah Arabiyah C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Lahjah Arabiyah D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Tauhid A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Tauhid B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Tauhid C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-307) Ushul Fiqh/Fiqh A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-404)
Ruang Kuliah (FA-403)
Dirasah Taqabuliyyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
10. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-406)
Ruang Kuliah (FA-405)
Dirasah Taqabuliyyah B Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
11. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Tauhid D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
12. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-104) Jurnalistik A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
13. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-105) Jurnalistik B Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
14. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-106) Jurnalistik C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
15. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-311)
Ruang Kuliah (FA-308)
Fiqh Al-Lughah A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
16. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Jurnalistik D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
17. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Jurnalistik A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Fiqhu al-Lughah A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Fiqhu al-Lughah B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
20. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Fiqhu al-Lughah C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
21. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-311) Ta'bir Syafawi II A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
22. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fiqhu al-Lughah D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
23. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Metode Penelitian Sastra A Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
24. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Metode Penelitian Sastra C DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
25. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-412) Qira'ah II A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
26. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Metode Penelitian Sastra D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
27. 14:30 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Metode Penelitian Sastra B Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)

Selasa, 3 April 2018

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah Cadangan (FA-410) Nahwu III A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
5. 08:36 s.d 09:36 Ruang Munaqasyah (FA-107) Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
6. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-104) Tarjamah Indonesia-Arab I A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
7. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-105) Tarjamah Indonesia-Arab I B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
8. 10:30 s.d 11:30 Ruang Kuliah (FA-106) Tarjamah Indonesia-Arab I C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
9. 10:30 s.d 11:30 Ruang Munaqasyah (FA-107) Tarjamah Indonesia-Arab I D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
10. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105)
Ruang Kuliah (FA-104)
Sosiolinguistik A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
11. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-403) Sejarah Agama-Agama A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
12. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107)
Ruang Kuliah (FA-106)
Sosiolinguistik B Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
13. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-104) Teori Dan Aplikasi Sastra II A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
14. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-105) Teori Dan Aplikasi Sastra II B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
15. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-106) Teori Dan Aplikasi Sastra II C Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
16. 14:15 s.d 15:15 Ruang Kuliah (FA-308) Balaghah II A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
17. 14:15 s.d 15:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Teori Dan Aplikasi Sastra II D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)