Kurikulum

Kurikulum

Semester Paket 1

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA414001 Al-Madkhal fi al-Nahwi 2 WAJIB
2 BSA414002 Bahasa Inggris 2 WAJIB
3 BSA414003 Fahmul Maqru' al-Islamiy ('Ilmi) 2 WAJIB
4 BSA414006 Muhadatsah 2 WAJIB
5 NAS410001 Pancasila 2 WAJIB
6 USK411002 Ulumul Qur'an 2 WAJIB
7 BSA414004 Fahmul Masmu' 4 WAJIB
8 BSA414005 Ilmu Sharaf 4 WAJIB

Semester Paket 2

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA414007 Ilmu Nahwu (Marfu'at) 2 WAJIB
2 USK411005 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora 2 WAJIB
3 NAS410002 Kewarganegaraan 2 WAJIB
4 BSA414008 Khitabah 2 WAJIB
5 BSA414011 Logika 2 WAJIB
6 BSA414009 Pengantar Ilmu Budaya 2 WAJIB
7 USK411006 Peradaban Islam 2 WAJIB
8 BSA414010 Tauhid 2 WAJIB
9 USK411003 Ulumul Hadits 2 WAJIB
10 USK411001 Pengantar Studi Islam 4 WAJIB

Semester Paket 3

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 NAS410003 Bahasa Indonesia 2 WAJIB
2 BSA414014 Hiwar 2 WAJIB
3 BSA414013 Ilmu Ma'ani 2 WAJIB
4 BSA414015 Ilmu Nahwu (Mansubat) 2 WAJIB
5 BSA414017 Insya' Muwajjah 2 WAJIB
6 USK411004 Islam dan Sains 2 WAJIB
7 BSA414012 Qowaidul Imla' wa Al-Khath 2 WAJIB
8 BSA414016 Ilmu al-Lughah 4 WAJIB
9 BSA414018 Sejarah Sastra Arab (Klasik ) 4 WAJIB

Semester Paket 4

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA414027 Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB
2 BSA414025 Budaya Arab 2 WAJIB
3 BSA414019 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy (Adabi) 2 WAJIB
4 BSA414026 Fikih dan Usul Fikih 2 WAJIB
5 BSA414020 Ilmu Bayan 2 WAJIB
6 BSA414021 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) 2 WAJIB
7 BSA414022 Kitabah 4 WAJIB
8 BSA414023 Sejarah Sastra Arab (Modern) 4 WAJIB
9 BSA414024 Teori Sastra (Mikro) 4 WAJIB

Semester Paket 5

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA414028 Fahmul Maqru' al-Adabiy (Shihafi) 2 WAJIB
2 BSA414031 Fiqhu al-Lughah 2 WAJIB
3 BSA414029 Ilmu Badi' 2 WAJIB
4 BSA414033 Semantik dan Pragmatik 2 WAJIB
5 BSA414035 Teori Sastra (Makro) 2 WAJIB
6 BSA414032 Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi 4 WAJIB
7 BSA414036 Terjemah Arab - Indonesia 4 WAJIB
8 BSA424030 Filologi 2 PILIHAN
9 BSA424034 Stilistika 2 PILIHAN
10 BSA424037 Studi Tokoh Bahasa Arab 2 PILIHAN

Semester Paket 6

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 BSA414038 Editing Terjemah 2 WAJIB
2 BSA414046 Ilmu al-Ma'ajim wa al-Musthalahat 2 WAJIB
3 BSA414039 Kritik Sastra 2 WAJIB
4 BSA414041 Metodologi Penelitian Bahasa 2 WAJIB
5 BSA414042 Metodologi Penelitian Sastra 2 WAJIB
6 BSA414043 Metodologi Penelitian Terjemah 2 WAJIB
7 BSA414045 Terjemah Indonesia-Arab 4 WAJIB
8 BSA424040 Lahjah Arabiyah 2 PILIHAN
9 BSA424047 Sosiolinguistik 2 PILIHAN
10 BSA424044 Studi Tokoh Sastra Arab 2 PILIHAN

Semester Paket 7

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 USK412001 Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB
2 BSA424048 Jurnalistik 2 PILIHAN
3 BSA424049 Tarjamah Fauriyah 2 PILIHAN
4 BSA424050 Dramaturgi 4 PILIHAN

Semester Paket 8

NoKode MKNama Mata KuliahSKSJenis MK
1 USK413006 Skripsi 6 WAJIB