Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2021/2022

Tahun Akademik
Semester
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Pengantar Studi Islam A Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
2 08:50-10:30 FA-104 Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
3 13:25-15:05 FA-104 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
4 15:30-17:10 FA-104 Pengantar Ilmu Budaya A Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
5 17:20-19:00 FA-104 Tauhid A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Ulumul Hadits C Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
2 07:00-08:40 FA-105#RAB Teori Sastra (Mikro) A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
3 07:00-08:40 FA-305#KAM Terjemah Indonesia-Arab D Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
4 07:00-08:40 FA-307 Metodologi Penelitian Bahasa B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
5 07:00-08:40 FA-309 Khitabah A Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
6 07:00-08:40 FA-403#KAM Kritik Sastra C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
7 07:00-08:40 FA-405 Pengantar Ilmu Budaya B Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
8 08:50-10:30 FA-104 Ulumul Hadits D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
9 08:50-10:30 FA-105 Bahasa Inggris I A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
10 08:50-10:30 FA-106#KAM Kritik Sastra A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
11 08:50-10:30 FA-306 Tarjamah Fauriyah B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
12 08:50-10:30 FA-309 Khitabah B Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
13 08:50-10:30 FA-407#RAB Teori Sastra (Mikro) D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
14 08:50-10:30 FA-409 Tarjamah Fauriyah C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.#197801022009011001
(19680429 199503 1 001)
15 10:40-12:20 FA-104#RAB Kitabah D Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
16 10:40-12:20 FA-105 Ulumul Hadits A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
17 10:40-12:20 FA-106#KAM Kritik Sastra E Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
18 10:40-12:20 FA-306#RAB Sejarah Sastra Arab (Modern) B Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
19 10:40-12:20 FA-308 Studi Tokoh Sastra Arab C Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
20 10:40-12:20 FA-403 Pengantar Ilmu Budaya C Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
21 10:40-12:20 FA-412#RAB Teori Sastra (Mikro) A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
22 10:40-12:30 FA-309#SEL Kitabah A Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
23 13:25-15:05 FA-105 Tauhid C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
24 13:25-15:05 FA-106 Ulumul Hadits B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
25 13:25-15:05 FA-107#JUM Teori Sastra (Mikro) C Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
26 13:25-15:05 FA-305 Metodologi Penelitian Sastra B Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
27 13:25-15:05 FA-309 Tarjamah Fauriyah A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
28 13:25-15:05 FA-310#KAM Sejarah Sastra Arab (Modern) A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
29 13:25-15:05 FA-403#KAM Sejarah Sastra Arab (Modern) D Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
30 15:30-17:10 FA-105 Tauhid D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
31 15:30-17:10 FA-107#JUM Teori Sastra (Mikro) B Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
32 15:30-17:10 FA-306#RAB Sejarah Sastra Arab (Modern) A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
33 15:30-17:10 FA-404 Budaya Arab C Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
34 15:30-17:10 FA-405 Studi Tokoh Sastra Arab D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
35 17:20-19:00 FA-105 Bahasa Inggris II A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
36 17:20-22:20 FA-403 Skripsi A Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:30 FA-404 Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
2 07:00-08:40 FA-106 Logika B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
3 07:00-08:40 FA-107 Semantik A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
4 07:00-08:40 FA-305 Ilmu Bayan C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
5 07:00-08:40 FA-306#KAM Terjemah Indonesia-Arab B Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
6 07:00-08:40 FA-309 Khitabah A Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
7 07:00-08:40 FA-405 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
8 08:50-10:30 FA-105 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy (Adabi) A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
9 08:50-10:30 FA-106 Logika A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
10 08:50-10:30 FA-305 Ilmu Bayan B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
11 08:50-10:30 FA-308 Editing Terjemah D Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
12 08:50-10:30 FA-309 Khitabah C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
13 08:50-10:30 FA-310 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
14 08:50-10:30 FA-403 Editing Terjemah C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
15 10:40-12:20 FA-104 Fikih dan Usul Fikih C Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
16 10:40-12:20 FA-105 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy (Adabi) B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
17 10:40-12:20 FA-107 Lahjah Arabiyah A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
18 10:40-12:20 FA-306 Semantik D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
19 10:40-12:20 FA-308 Ilmu Nahwu (Marfu'at) B Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
20 10:40-12:20 FA-309 Khitabah D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
21 10:40-12:20 FA-406#KAM Pengantar Studi Islam A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
22 13:25-15:05 FA-306#KAM Terjemah Indonesia-Arab C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
23 13:25-15:05 FA-307 Pengantar Ilmu Budaya A Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
24 13:25-15:05 FA-308 Peradaban Islam B Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#199105092020122008
(19761203 200003 1 001)
25 15:30-17:10 FA-104 Fikih dan Usul Fikih D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
26 15:30-17:10 FA-106#KAM Terjemah Indonesia-Arab A Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
27 15:30-17:10 FA-107 Lahjah Arabiyah B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
28 15:30-17:10 FA-304 Akhlak dan Tasawuf C Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
29 15:30-17:10 FA-403#JUM Pengantar Studi Islam C Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
30 15:30-17:10 FA-407 Jurnalistik A Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
31 17:20-20:40 FA-305 Kuliah Kerja Nyata A Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Semantik C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
2 07:00-08:40 FA-106#JUM Kritik Sastra B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
3 07:00-08:40 FA-306 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora C Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
4 07:00-08:40 FA-308 Peradaban Islam D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.#198808212020121002
(19650717 199403 1 002)
5 07:00-08:40 FA-309 Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
6 08:50-10:30 FA-104 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
7 08:50-10:30 FA-105 Tauhid A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
8 08:50-10:30 FA-106 Metodologi Penelitian Bahasa A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
9 08:50-10:30 FA-307 Ilmu Bayan D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
10 08:50-10:30 FA-308 Editing Terjemah E Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
11 08:50-10:30 FA-412#JUM Pengantar Studi Islam D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.#197801022009011001
(19610727 198803 1 002)
12 10:40-12:20 FA-104 Lahjah Arabiyah C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
13 10:40-12:20 FA-105 Tauhid B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
14 10:40-12:20 FA-106 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
15 10:40-12:20 FA-306 Budaya Arab A Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
16 10:40-12:20 FA-309#JUM Kitabah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
17 13:25-15:05 FA-104 Lahjah Arabiyah E Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
18 13:25-15:05 FA-105 Fikih dan Usul Fikih B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
19 13:25-15:05 FA-305#JUM Sejarah Sastra Arab (Modern) C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
20 13:25-15:05 FA-306#JUM Kritik Sastra D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
21 15:30-17:10 FA-104 Budaya Arab D Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#199105092020122008
(19761203 200003 1 001)
22 15:30-17:10 FA-306 Ilmu Bayan A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
23 15:30-17:10 FA-309#JUM Kitabah C Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
24 15:30-17:10 FA-403 Budaya Arab B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
25 15:30-17:10 FA-405#JUM Pengantar Studi Islam B Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
26 15:30-17:10 FA-407 Ilmu Nahwu (Marfu'at) C Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Semantik B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
2 07:00-08:40 FA-106 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora D Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
3 07:00-08:40 FA-407 Studi Tokoh Sastra Arab A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
4 08:50-10:30 FA-103 Kewarganegaraan C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
5 08:50-10:30 FA-104 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy (Adabi) C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
6 08:50-10:30 FA-305 Metodologi Penelitian Bahasa D Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
7 10:40-12:20 FA-107 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy (Adabi) D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
8 10:40-12:20 FA-308 Studi Tokoh Sastra Arab B Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
9 10:40-12:30 FA-403 Kewarganegaraan D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
10 13:25-15:05 FA-106 Akhlak dan Tasawuf B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
11 13:25-15:05 FA-107 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
12 13:25-15:05 FA-304 Metodologi Penelitian Bahasa C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
13 13:25-15:05 FA-305 Pengantar Ilmu Budaya D Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
14 13:25-15:05 FA-309 Logika C Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
15 13:25-15:05 FA-405 Akhlak dan Tasawuf D Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
16 13:25-15:05 FA-406 Peradaban Islam A Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#199105092020122008
(19761203 200003 1 001)
17 13:25-15:05 FA-412 Dirasah Taqabuliyyah A Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
18 15:30-17:10 FA-105 Akhlak dan Tasawuf A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
19 15:30-17:10 FA-305 Kewarganegaraan B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.#198808212020121002
(19660919 199403 1 003)
20 15:30-17:10 FA-308 Studi Tokoh Sastra Arab E Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
21 15:30-17:10 FA-309 Logika D Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
22 15:30-17:10 FA-310#JUM Kitabah B Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-107 Fikih dan Usul Fikih A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
2 07:00-08:40 FA-304 Lahjah Arabiyah D Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
3 07:00-08:40 FA-306 Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
4 07:00-08:40 FA-404 Fahmul Maqru' al-Adabiy A Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
5 08:50-10:30 FA-308 Ilmu Nahwu (Marfu'at) D Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
6 08:50-10:30 FA-403 Tarjamah Fauriyah D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.#197801022009011001
(19680429 199503 1 001)
7 13:25-15:05 FA-105 Metodologi Penelitian Sastra C Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
8 13:25-15:05 FA-305 Editing Terjemah A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
9 13:25-15:05 FA-307 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora A Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
10 15:30-17:10 FA-105 Metodologi Penelitian Sastra D Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
11 15:30-17:10 FA-305 Editing Terjemah B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
12 15:30-17:10 FA-306 Metodologi Penelitian Sastra A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
13 15:30-17:10 FA-307 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora B Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
14 15:30-17:10 FA-408 Peradaban Islam C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.#198808212020121002
(19650717 199403 1 002)
15 17:20-22:20 FA-106 Skripsi A Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 08:50-10:30 FA-105 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
2 10:40-12:20 FA-105 Filsafat Ilmu A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
3 14:50-16:30 FA-105 Pengantar Studi Islam A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
4 17:20-20:40 FA-104 Kuliah Kerja Nyata A Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)