Jadwal Kuliah SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2017/2018

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104#RAB Teori Dan Aplikasi Sastra I C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
2 07:00-08:40 FA-105#RAB Sejarah Sastra Arab (Klasik ) B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
3 07:00-08:40 FA-107 Akhlak dan Tasawuf A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
4 07:00-08:40 FA-304#KAM Tarikh Al-Adab Al-Arabi II D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
5 07:00-08:40 FA-309#KAM Fahmul Masmu' A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
6 07:00-08:40 FA-406 At-Tadawuliyyah (Pragmatik) A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
7 07:00-08:40 FA-407#KAM Teori Dan Aplikasi Sastra I A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
8 07:00-08:40 FA-410#RAB Ilmu al-Lughah C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
9 08:50-10:30 FA-104 Bahasa Inggris A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
10 08:50-10:30 FA-105#RAB Insya' Muwajjah A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
11 08:50-10:30 FA-106#KAM Tarikh Al-Adab Al-Arabi II A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
12 08:50-10:30 FA-107 Akhlak dan Tasawuf B Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
13 08:50-10:30 FA-309#KAM Fahmul Masmu' B Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
14 08:50-10:30 FA-406 At-Tadawuliyyah (Pragmatik) B Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
15 08:50-10:30 FA-408#KAM Ilmu Sharaf D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
16 08:50-10:30 FA-409 Pancasila C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
17 08:50-10:30 FA-410#RAB Insya' Muwajjah D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
18 10:40-12:20 FA-104 Ilmu Ma'ani A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
19 10:40-12:20 FA-105#RAB Insya' Muwajjah B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
20 10:40-12:20 FA-106#RAB Tarikh Al-Adab Al-Arabi II C Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
21 10:40-12:20 FA-306#KAM Ilmu al-Lughah D DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
22 10:40-12:20 FA-307#KAM Ilmu Sharaf A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
23 10:40-12:20 FA-405 Fahmul Maqru' al-Islamiy D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
24 10:40-12:20 FA-408#KAM Ilmu Sharaf C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
25 10:40-12:20 FA-409 Pancasila B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
26 13:25-15:05 FA-104 Ilmu Ma'ani B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
27 13:25-15:05 FA-105 Al-Qur'an dan Hadis C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
28 13:25-15:05 FA-307#KAM Ilmu Sharaf B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
29 13:25-15:05 FA-409 Pancasila A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
30 15:30-17:10 FA-309#KAM Fahmul Masmu' C Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
31 15:30-17:10 FA-408 Ilm Al-Uslub C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
32 17:20-19:00 FA-105 Sharf I A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
33 17:20-19:00 FA-106 Ta'bir Syafawi III A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Bahasa Inggris B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
2 07:00-08:40 FA-105#KAM Sejarah Sastra Arab (Klasik ) A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
3 07:00-08:40 FA-106#KAM Insya' Muwajjah C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
4 07:00-08:40 FA-306 Bahasa Arab A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
5 07:00-08:40 FA-307 Muhadatsah A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
6 07:00-08:40 FA-311 Balaghah I A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
7 07:00-08:40 FA-407 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
8 07:00-08:40 FA-412 Metode Penelitian Bahasa A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
9 08:50-10:30 FA-104 Bahasa Inggris C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
10 08:50-10:30 FA-105 Al-Madkhal fi al-Nahwiy A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
11 08:50-10:30 FA-106#KAM Ilmu al-Lughah B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
12 08:50-10:30 FA-107#KAM Sejarah Sastra Arab (Klasik ) C Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
13 08:50-10:30 FA-307 Muhadatsah B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
14 08:50-10:30 FA-412 Metode Penelitian Bahasa B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
15 10:40-12:20 FA-103#KAM Fahmul Masmu' D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
16 10:40-12:20 FA-105 Al-Madkhal fi al-Nahwiy B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
17 10:40-12:20 FA-307 Fahmul Maqru' al-Islamiy A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
18 10:40-12:20 FA-311 Ilmu Bayan A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
19 10:40-12:20 FA-405 Hiwar D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
20 10:40-12:20 FA-408 Ilm Al-Uslub D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
21 13:25-15:05 FA-105#KAM Ilmu al-Lughah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
22 13:25-15:05 FA-107 Ilmu Bayan C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
23 13:25-15:05 FA-307 Fahmul Maqru' al-Islamiy C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
24 13:25-15:05 FA-311 Tarjamah Arab-Indonesia III C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
25 13:25-15:05 FA-405 Hiwar B Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
26 13:25-15:05 FA-406#KAM Teori Dan Aplikasi Sastra I D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
27 15:30-17:10 FA-107 Ilmu Bayan B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
28 15:30-17:10 FA-307 Hiwar C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
29 15:30-17:10 FA-308 Tarjamah Indonesia-Arab II D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
30 15:30-17:10 FA-309 Fahm Al-Masmu' I A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
31 15:30-17:10 FA-311 Tarjamah Arab-Indonesia III D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
32 15:30-17:10 FA-403 Ilm Al-Lughah Al-'amm A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
33 17:20-19:00 FA-105 Qira'ah I A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-103 Akhlak dan Tasawuf D Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
2 07:00-08:40 FA-105 Hiwar A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
3 07:00-08:40 FA-308 Filsafat Ilmu A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
4 07:00-08:40 FA-311 Studi Dunia Arab D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
5 07:00-08:40 FA-407#JUM Teori Dan Aplikasi Sastra I B Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
6 07:00-08:40 FA-412 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
7 08:50-10:30 FA-106 Bahasa Inggris D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
8 08:50-10:30 FA-107 Balaghah III A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
9 08:50-10:30 FA-307 Kaligrafi Arab A Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
10 08:50-10:30 FA-308 Filsafat Ilmu B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
11 08:50-10:30 FA-309 Fahm Al-Masmu' III A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
12 08:50-10:30 FA-311 Studi Dunia Arab C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
13 10:40-12:20 FA-104 Al-Qur'an dan Hadis A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
14 10:40-12:20 FA-106#JUM Sejarah Sastra Arab (Klasik ) D Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
15 10:40-12:20 FA-107 Balaghah III B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
16 10:40-12:20 FA-304 Fahmul Maqru' al-Islamiy B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
17 10:40-12:20 FA-306 Tarjamah Arab-Indonesia III A DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
18 13:25-15:05 FA-104 Al-Qur'an dan Hadis B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
19 13:25-15:05 FA-107 Editing Tarjamah II C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
20 13:25-15:05 FA-306 Tarjamah Arab-Indonesia III B DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
21 13:25-15:05 FA-308 Studi Dunia Arab A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
22 13:25-15:05 FA-311 Balaghah III D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
23 13:25-15:05 FA-405 Stilistika Al-Qur'an B Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
24 13:25-15:05 FA-406 Filsafat Ilmu C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
25 15:30-17:10 FA-104 Ilmu Ma'ani D Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
26 15:30-17:10 FA-107 Editing Tarjamah II D Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
27 15:30-17:10 FA-307 Kaligrafi Arab B Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
28 15:30-17:10 FA-308 Studi Dunia Arab B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
29 15:30-17:10 FA-406 Filsafat Ilmu D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
30 17:20-19:50 FA-106 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-305 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
2 07:00-08:40 FA-311 Kitabah I A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
3 07:00-08:40 FA-403 Kitabah III A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
4 07:00-08:40 FA-412 Metode Penelitian Bahasa C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
5 08:50-10:30 FA-104 Stilistika Al-Qur'an A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
6 08:50-10:30 FA-105 Al-Madkhal fi al-Nahwiy C Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
7 08:50-10:30 FA-412 Metode Penelitian Bahasa D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
8 10:40-12:20 FA-104 Ilm Al-Uslub A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
9 10:40-12:20 FA-105 Editing Tarjamah II A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
10 10:40-12:20 FA-106 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
11 13:25-15:05 FA-104 Ilm Al-Uslub B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
12 13:25-15:05 FA-105 Al-Qur'an dan Hadis D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
13 13:25-15:05 FA-106#KAM Tarikh Al-Adab Al-Arabi II B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
14 13:25-15:05 FA-306 Ilmu Bayan D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
15 13:25-15:05 FA-407 At-Tadawuliyyah (Pragmatik) C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
16 15:30-17:10 FA-106 Editing Tarjamah II B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
17 15:30-17:10 FA-107 Balaghah III C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
18 15:30-17:10 FA-304 Ilmu Ma'ani C Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
19 15:30-17:10 FA-308 Pancasila A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
20 15:30-17:10 FA-311 Metodologi Penelitian A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
21 15:30-17:10 FA-407 At-Tadawuliyyah (Pragmatik) D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
22 17:20-19:00 FA-306 Tauhid A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-105 Akhlak dan Tasawuf C Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
2 07:00-08:40 FA-304 Tarjamah Indonesia-Arab II A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
3 07:00-08:40 FA-311 Tarjamah Arab-Indonesia I A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
4 07:00-08:40 FA-410 Bahasa Inggris II A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
5 07:00-09:30 FA-404 Al-Qur'an/Al-Hadits A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
6 08:50-10:30 FA-105 Tarjamah Indonesia-Arab II B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
7 08:50-10:30 FA-106 I'jaz Al-Qur'an A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
8 08:50-10:30 FA-311 Pengantar Ilmu Budaya A Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
9 08:50-10:30 FA-410 Al-Madkhal fi al-Nahwiy D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
10 13:25-15:05 FA-105 Qira'ah III A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
11 13:25-15:05 FA-106 I'jaz Al-Qur'an B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
12 13:25-15:05 FA-307 Muhadatsah D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
13 13:25-15:05 FA-408 Tarjamah Indonesia-Arab II C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
14 15:30-17:10 FA-106 Pancasila D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
15 15:30-17:10 FA-307 Muhadatsah C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
16 15:30-17:10 FA-407 Nahwu II A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
17 15:30-17:10 FA-409 Ta'bir Syafawi I A Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-10:20 FA-403 Kuliah Kerja Nyata A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
2 07:00-12:00 FA-404 Skripsi A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
3 07:00-12:00 FA-405 Skripsi B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
4 07:00-12:00 FA-406 Skripsi C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
5 07:00-12:00 FA-407 Skripsi D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
6 07:00-12:00 FA-408 Skripsi E Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
7 07:00-12:00 FA-409 Skripsi F Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
8 07:00-12:00 FA-410 Skripsi G DRS. Khairon Nahdiyyin, M.A
(19680401 199303 1 005)
9 07:00-12:00 FA-412 Skripsi H Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
10 12:05-17:05 FA-403 Skripsi I Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
11 12:05-17:05 FA-404 Skripsi J Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
12 12:05-17:05 FA-405 Skripsi K Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
13 12:05-17:05 FA-406 Skripsi L Moh. Kanif Anwari, M.AG
(19710730 199603 1 002)
14 12:05-17:05 FA-407 Skripsi M Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
15 12:05-17:05 FA-408 Skripsi N Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
16 12:05-17:05 FA-409 Skripsi O Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
17 12:05-17:05 FA-410 Skripsi P Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
18 12:05-17:05 FA-412 Skripsi Q Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
19 17:10-22:10 FA-104 Skripsi R Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
20 17:10-22:10 FA-105 Skripsi S Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
21 17:10-22:10 FA-106 Skripsi T Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
22 17:10-22:10 FA-107 Skripsi U Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
23 17:10-22:10 FA-304 Skripsi V H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 002)
24 17:10-22:10 FA-305 Skripsi W Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
25 17:10-22:10 FA-306 Skripsi X Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
26 17:10-22:10 FA-307 Skripsi Y Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
27 17:10-22:10 FA-308 Skripsi Z Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)