Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2020/2021

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104 Pengantar Ilmu Budaya A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
2 07:00-08:40 FA-105#RAB Teori Sastra (Mikro) A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
3 07:00-08:40 FA-107#RAB Terjemah Indonesia-Arab B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
4 07:00-08:40 FA-306 Metodologi Penelitian Bahasa A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
5 07:00-08:40 FA-405 Jurnalistik C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
6 07:00-08:40 FA-406 Kewarganegaraan C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
7 07:00-08:40 FA-407#RAB Teori Sastra (Mikro) B Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
8 08:50-10:30 FA-105 Bahasa Inggris I A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
9 08:50-10:30 FA-106#RAB Pengantar Studi Islam B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
10 08:50-10:30 FA-107#KAM Kitabah A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
11 08:50-10:30 FA-306 Ulumul Hadits C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
12 08:50-10:30 FA-404 Kewarganegaraan D Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
13 08:50-10:30 FA-406 Tarjamah Fauriyah A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
14 08:50-10:30 FA-407#RAB Sejarah Sastra Arab (Modern) D Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
15 08:50-10:30 FA-408#RAB Teori Sastra (Mikro) C Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
16 10:40-12:20 FA-105 Ulumul Hadits D Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
17 10:40-12:20 FA-106 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
18 10:40-12:20 FA-309 Editing Tarjamah I A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
19 10:40-12:20 FA-406 Tarjamah Fauriyah B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
20 10:40-12:20 FA-407 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora A Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
21 10:40-12:20 FA-409 Logika C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.#199104062019031017
(19560703 198503 1 005)
22 10:40-12:20 FA-412 Fiqh Al-Lughah A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
23 10:40-12:30 FA-408#RAB Kitabah C Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
24 13:25-15:05 FA-106 Tauhid B Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
25 13:25-15:05 FA-309 Ta'bir Syafawi II A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
26 13:25-15:05 FA-406 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) C Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
27 13:25-15:05 FA-407 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora C Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
28 13:25-15:05 FA-412 Dirasah Taqabuliyyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
29 15:30-17:10 FA-105#RAB Kritik Sastra A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
30 15:30-17:10 FA-106 Tauhid C Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
31 15:30-17:10 FA-304 Pengantar Ilmu Budaya B Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
32 15:30-17:10 FA-309 Fahm Al-Masmu' II A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
33 15:30-17:10 FA-406 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
34 17:20-19:00 FA-105#RAB Tarikh Al-Adab Al-Arabi II A Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-104#KAM Kitabah B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
2 07:00-08:40 FA-105 Logika A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
3 07:00-08:40 FA-107 Ilmu Nahwu (Marfu'at) B Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
4 07:00-08:40 FA-305#KAM Terjemah Indonesia-Arab A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
5 07:00-08:40 FA-306 Ilmu Badi' A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
6 07:00-08:40 FA-309 Ta'bir Syafawi III A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
7 07:00-08:40 FA-406 Peradaban Islam C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#197801022009011001
(19761203 200003 1 001)
8 08:50-10:30 FA-105 Logika B Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
9 08:50-10:30 FA-107 Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
10 08:50-10:30 FA-305 Khitabah C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
11 08:50-10:30 FA-405#KAM Sejarah Sastra Arab (Modern) A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
12 08:50-10:30 FA-406 Metodologi Penelitian Bahasa B H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
13 08:50-10:30 FA-407 Editing Terjemah A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
14 10:40-12:20 FA-104#KAM Kritik Sastra B Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
15 10:40-12:20 FA-107 Ilmu Badi' B Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
16 10:40-12:20 FA-305 Khitabah B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
17 10:40-12:20 FA-306 Ulumul Hadits A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
18 10:40-12:20 FA-309 Tarjamah Indonesia-Arab I A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
19 10:40-12:20 FA-403 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora D Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
20 10:40-12:20 FA-406 Metodologi Penelitian Bahasa C H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
21 10:40-12:20 FA-407#KAM Kitabah D Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
22 10:40-12:20 FA-408 Lahjah Arabiyah D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag#199104062019031017
(19520921 198403 1 001)
23 13:25-15:05 FA-103#KAM Pengantar Studi Islam A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
24 13:25-15:05 FA-104#KAM Kritik Sastra C Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
25 13:25-15:05 FA-106 Ilmu Badi' C Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
26 13:25-15:05 FA-306 Ulumul Hadits B Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
27 13:25-15:05 FA-404 Lahjah Arabiyah A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
28 13:25-15:05 FA-406 Editing Terjemah B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
29 13:25-15:05 FA-407#KAM Pengantar Studi Islam D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
30 13:25-15:05 FA-408 Jurnalistik A Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
31 15:30-17:10 FA-106 Fahmul Maqru' al-Adabiy D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
32 15:30-17:10 FA-107 Nahwu I A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
33 15:30-17:10 FA-305 Lahjah Arabiyah B Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
34 15:30-17:10 FA-309 Teori Dan Aplikasi Sastra II A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
35 15:30-17:10 FA-404#KAM Sejarah Sastra Arab (Modern) B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
36 15:30-17:10 FA-406 Metodologi Penelitian Sastra C Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
37 17:20-19:00 FA-105 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi II A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-305#JUM Kritik Sastra D Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
2 07:00-08:40 FA-404 Ilm Al-'arud wa Al-Qawafi I A Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
3 07:00-08:40 FA-408 Editing Terjemah C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
4 07:00-08:40 FA-412 Ilmu Nahwu (Marfu'at) A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
5 08:50-10:30 FA-104 Logika A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
6 08:50-10:30 FA-306 Fahmul Maqru' al-Adabiy A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
7 10:40-12:20 FA-104 Semantik B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
8 10:40-12:20 FA-107 Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
9 10:40-12:20 FA-306 Fahmul Maqru' al-Adabiy B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
10 10:40-12:20 FA-308#JUM Sejarah Sastra Arab (Modern) C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
11 10:40-12:20 FA-403#JUM Pengantar Studi Islam C Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
12 10:40-12:20 FA-404 Metodologi Penelitian Sastra D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
13 10:40-12:20 FA-405 Peradaban Islam D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.#197801022009011001
(19761203 200003 1 001)
14 10:40-12:20 FA-406 Islam dan Ilmu Sosial Humaniora B Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
15 13:25-15:05 FA-104 Balaghah II A Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
16 13:25-15:05 FA-106 Tauhid D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
17 13:25-15:05 FA-107 Semantik A Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
18 13:25-15:05 FA-306 Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
19 13:25-15:05 FA-403 Jurnalistik B Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
20 13:25-15:05 FA-406#JUM Teori Sastra (Mikro) D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
21 13:25-15:05 FA-407 Editing Terjemah D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
22 13:25-15:05 FA-409 Khitabah A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
23 15:30-17:10 FA-103 Kitabah II A Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.#199104062019031017
(19560703 198503 1 005)
24 15:30-17:10 FA-104 Ilmu Badi' D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
25 15:30-17:10 FA-105#JUM Terjemah Indonesia-Arab C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
26 15:30-17:10 FA-106 Tauhid A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
27 15:30-17:10 FA-306 Kewarganegaraan B Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
28 15:30-17:10 FA-407 Metodologi Penelitian Sastra A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
29 15:30-17:10 FA-410#JUM Terjemah Indonesia-Arab D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-309 Metode Penelitian Sastra A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
2 07:00-08:40 FA-408 Pengantar Ilmu Budaya D Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
3 08:50-10:30 FA-306 Fahmul Maqru' al-'Ilmiy A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
4 08:50-10:30 FA-309 Kaligrafi Arab A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
5 08:50-10:30 FA-404 Jurnalistik D Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
6 08:50-10:30 FA-408 Metodologi Penelitian Bahasa D H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
7 10:40-12:20 FA-107 Semantik C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
8 10:40-12:20 FA-305 Studi Tokoh Sastra Arab D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
9 10:40-12:20 FA-306 Fahmul Maqru' al-Adabiy C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
10 10:40-12:20 FA-309 Tarjamah Arab-Indonesia II A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
11 10:40-12:20 FA-412 Ilm Al-Ma'ajim wa Al-Musthalahat A H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
12 13:25-15:05 FA-107 Semantik D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
13 13:25-15:05 FA-305 Fikih dan Usul Fikih A Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
14 13:25-15:05 FA-306 Logika D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.#199104062019031017
(19560703 198503 1 005)
15 13:25-15:05 FA-403 Filsafat Ilmu A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
16 13:25-15:05 FA-404 Metodologi Penelitian Sastra B Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
17 13:25-15:05 FA-409 Studi Tokoh Sastra Arab C Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
18 15:30-17:10 FA-105 Pengantar Ilmu Budaya C Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
19 15:30-17:10 FA-107 Filsafat Ilmu B Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
20 15:30-17:10 FA-306 Khitabah D Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
21 15:30-17:10 FA-309 Naqd An-Nushush Al-Adabiyyah Al-Arabiyah A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
22 15:30-17:10 FA-409 Studi Tokoh Sastra Arab B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
23 17:20-19:00 FA-104 Bahasa Inggris II A Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FA-105 Filsafat Ilmu C Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
2 07:00-08:40 FA-106 Qira'ah II A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
3 07:00-08:40 FA-309 Sosiolinguistik A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
4 07:00-08:40 FA-403 Peradaban Islam B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
5 08:50-10:30 FA-105 Filsafat Ilmu D Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
6 08:50-10:30 FA-106 Filologi A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
7 08:50-10:30 FA-403 Peradaban Islam A Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
8 08:50-10:30 FA-408 Tarjamah Fauriyah C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.#197801022009011001
(19680401 199303 1 005)
9 13:25-15:05 FA-104 Ilmu Nahwu (Marfu'at) C Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
10 13:25-15:05 FA-105 Kewarganegaraan A Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
11 13:25-15:05 FA-403 Khitabah A Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
12 13:25-15:05 FA-404 Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal A Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
13 13:25-15:05 FA-407 Tarjamah Fauriyah D Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.#197801022009011001
(19680401 199303 1 005)
14 15:30-17:10 FA-308 Pengantar Studi Islam A Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
15 15:30-17:10 FA-404 Studi Tokoh Sastra Arab A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
16 15:30-17:10 FA-405 Ilmu Nahwu (Marfu'at) D Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
17 15:30-17:10 FA-412 Lahjah Arabiyah C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag#199104062019031017
(19520921 198403 1 001)
18 17:20-22:20 FA-104 Skripsi A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-10:20 FA-104 Kuliah Kerja Nyata A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
2 10:40-15:40 FA-306 Skripsi A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
3 15:50-19:10 FA-107 Kuliah Kerja Nyata A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)