Jadwal Ujian SEMESTER GASAL Tahun Akademik 2022/2023

Tahun Akademik
Semester
Jenis Ujian

Senin, 24 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Al-Madkhal fi al-Nahwi A Dr. Abdalla Mansour Mohamed Hassan
(19771112 000000 1 301)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Al-Madkhal fi al-Nahwi B Dr. Abdalla Mansour Mohamed Hassan
(19771112 000000 1 301)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Al-Madkhal fi al-Nahwi C Dr. Abdalla Mansour Mohamed Hassan
(19771112 000000 1 301)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Al-Madkhal fi al-Nahwi D Dr. Andi Holilulloh, S.Pd.I., M.A.#195801181994031001
(19900503 000000 1 101)
5. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Bahasa Indonesia A Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Bahasa Indonesia B Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-106) Bahasa Indonesia C Dr. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Munaqasyah (FA-107) Bahasa Indonesia D Dr. Ening Herniti, M.Hum.
(19731110 200312 2 002)
9. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-412) Ilmu al-'Arudl wa al-Qawafi D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
13. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Pancasila A Dr. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
14. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Pancasila A Dr. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Pancasila B Dr. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Pancasila C Dr. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Pancasila D Dr. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
18. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu al-Lughah A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
19. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu al-Lughah B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
20. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu al-Lughah C Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu al-Lughah D Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)

Selasa, 25 Oktober 2022

No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-104) Ilmu Ma'ani A Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
2. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-105) Ilmu Ma'ani B Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
3. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-106) Ilmu Ma'ani C Dr. Mohammad Habib, M.Ag.#197801022009011001
(19650717 199403 1 002)
4. 08:00 s.d 09:00 Ruang Kuliah (FA-308) Al-Madkhal fi al-Nahwiy A Prof. Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
5. 08:00 s.d 09:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Ilmu Ma'ani D Abu Nasir, S.Ag., M.Pd.I.#197612032000031001
(19780102 200901 1 001)
6. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Maqru' al-Adabiy (Shihafi) A Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
7. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Maqru' al-Adabiy (Shihafi) B Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
8. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-406) Fahmul Maqru' al-Adabiy (Shihafi) C Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
9. 09:15 s.d 10:15 Ruang Kuliah (FA-407) Fahmul Maqru' al-Adabiy (Shihafi) D Isyqie Firdausah, M.Hum.
(19910406 201903 1 017)
10. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-104) Fahmul Masmu' A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
11. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-105) Fahmul Masmu' B Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
12. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Masmu' A Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
13. 10:30 s.d 12:00 Ruang Kuliah (FA-106) Fahmul Masmu' C Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
14. 10:30 s.d 12:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Fahmul Masmu' D Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
15. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Hiwar A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
16. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-104) Hiwar A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
17. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-105) Hiwar B Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
18. 13:00 s.d 14:00 Ruang Kuliah (FA-106) Hiwar C Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
19. 13:00 s.d 14:00 Ruang Munaqasyah (FA-107) Hiwar D Dr. Andi Holilulloh, S.Pd.I., M.A.#196804291995031001
(19900503 000000 1 101)
20. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-104) Terjemah Arab - Indonesia A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
21. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-105) Terjemah Arab - Indonesia B Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
22. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah (FA-106) Terjemah Arab - Indonesia D Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
23. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah Cadangan (FA-410) Terjemah Arab - Indonesia A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
24. 14:15 s.d 15:45 Ruang Kuliah Cadangan (FA-410) Terjemah Arab - Indonesia C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)